Waste-to-Energy
--
WYDARZENIA

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z firmą ABRYS przy 17. Konferencji Termiczne Przekształcanie odpadów, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2020 r. Szczegóły Konferencji znajdują się w linku poniżej.
https://termiczne.abrys.pl/
INICJATYWY

Wniosowanie do ustawodawcy w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji do termicznego przekształacania odpadów komunalnych.

Wnioskowanie o zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania zużla.

© SPEO
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
NIP: 665-299-7525
REGON: 361070601
KRS: 0000549162
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
tel.: 85 65 39 444
e-mail: biuro@speo.org.pl
www.speo.org.pl