AKTUALNOŚCI


Wspieramy działania NFOŚiGW w zakresie finansowania ITPOK

Wspólnie z organizacjami gospodarczymi i samorządowymi, SPEO wspiera działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie finansowania budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Nasze Stowarzyszenie podpisało wspólną petycję …
Więcej