AKTUALNOŚCI


Energia z ITPO powinna mieć status ciepła odpadowego

SPEO wystąpiło do Ministerstwa Klimatu i Środowiska ze stanowiskiem dotyczącym zasad kwalifikowania ciepła odzyskiwanego z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Zwracamy się z prośbą o prowadzenie dialogu na poziomie Unii Europejskiej, …
Więcej