WŁADZE SPEO


ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i statutem, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłową działalność. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Skład Zarządu:
1. Alina Pisiecka (Przewodniczący) – PUHP “LECH” Sp. z o.o. Białystok
2. Andrzej Drewniak (członek) – MZGOK Sp. z o.o. Konin
3. Jakub Bator (członek) – Krakowski Holding Komunalny S.A. Kraków
4. Konrad Nowak (członek) – MPEC Sp. z o.o. Olsztyn
5. Katarzyna Kruszka-Pytlik (członek) – Miasto Poznań
6. Andrzej Pudło (członek) – Fortum Silesia S.A.
7. Tomasz Gulczewski – ProNatura Bydgoszcz Sp. z o.o.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą członkowie zwyczajni. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz w roku do 30 czerwca.

Członkami zwyczajnymi są pracownicy podmiotów będących członkami wspierającymi. Tymi zaś mogą być osoby prawne eksploatujące lub inwestujące w instalację spalarni odpadów komunalnych.