CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY


Członkiem Wspierającym SPEO może być osoba prawna posiadająca siedzibę w Polsce lub zagranicą eksploatująca lub inwestująca w instalację spalarni odpadów komunalnych.

Obecnie członkami wspierającymi Stowarzyszenia są:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne “LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku
Strona internetowa: www.lech.net.pl

2. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Strona internetowa: www.pronatura.bydgoszcz.pl

3. Port Czystej Energii Sp. z o.o. w Gdańsku
Strona internetowa: www.portczystejenergii.pl

4. MZGOK Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
Sytona internetowa: www.mzgok.konin.pl

5. Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
Strona internetowa: khk.krakow.pl/pl/

6. Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. w Olsztynie
Strona internetowa: energiaolsztyn.pl

7. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
Strona internetowa: www.mpec.olsztyn.pl

8. Miasto Poznań
Strona internetowa Miasta Poznań: www.poznan.pl
Strona internetowa Pre Zero Zielona Energia ITPOK: prezero-zielonaenergia.pl

9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Strona internetowa:
www.pgo.suwalki.pl/

10. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie
Strony internetowe:
www.zuo.szczecin.pl
ecogenerator.eu

11. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Strona internetowa: www.mpo.com.pl

12. PreZero Polska Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Strona internetowa:  www.prezero.pl
Strona internetowa Pre Zero Zielona Energia ITPOK: prezero-zielonaenergia.pl

13. PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie
Strona internetowa: pgeenergiaciepla.pl

14 . Paprec Energies Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Strona internetowa: www.paprec.com

15. Fortum Silesia S.A. w Zabrzu.
Strony internetowe:
www.eczabrze.fortum.pl
silesia.fortum.pl
www.fortum.pl

16. VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A. w Warszawie
Strona internetowa:
www.veolia.com

17. Urbaser Olsztyn Sp. z o.o. w Olsztynie

18. ENERIS Surowce S.A. w Kielcach
Strona internetowa:
https://eneris.pl/kielce/strona-glowna

19. LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES w Gliwicach

20. YADA ENERGY Krupa, Burkiet Spółka Jawna w Suwałkach

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY