KONTAKT


Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Białymstoku

ADRES:
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
Województwo: Podlaskie

TELEFON:
85 65 39 444

E-MAIL:
biuro@speo.org.pl

NIP: 665-299-75-25 | REGON: 361070601 | KRS: 0000549162

Numer rachunku , na który należy dokonywać wpłat z tytułu składek członkowskich:
Bank Ochrony Środowiska
Nr rachunku 83 1540 1232 2026 0000 5007 0001