AKTUALNOŚCI


Walne Zgromadzenie CEWEP w Krakowie

W Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) , w którym udział wzięli przedstawiciele 18 europejskich krajów. Członkiem CEWEP jest również Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów. Podczas p…

Więcej