AKTUALNOŚCI


Opinia SPEO w sprawie zmian w Dyrektywie RED

8 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie przesłało pismo do Ministerstwa Klimatu, przygotowane przez przedstawicieli KHK S.A., dotyczące zmian w Dyrektywie PE i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł o…

Więcej

Seminarium: Eksploatacja zakładów TPOK

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z Wydawnictwem „Nowa Energia” przy VII Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2022 r. w Szczecinie (Silver Hotel, Rondo Hermana Hake…

Więcej