Rozpoczęcie spotkań Smart Lab dla obszaru Pozyskiwania energii z odpadów

Rozpoczęcie spotkań Smart Lab dla obszaru Pozyskiwania energii z odpadów

3 listopada 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie Smart Lab w obszarze Pozyskiwania energii z odpadów. Wnioski ze spotkań Smart Lab mają doprowadzić do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap.

Dokument przedstawiać będzie przekrojowo obszar Pozyskiwania energii z odpadów opisując takie aspekty jak m.in. analiza rynku globalnego oraz krajowego. Ekspertyza wskaże także nisze technologiczne i rozwojowe w tym obszarze w Polsce oraz będzie zawierać rekomendacje co do ewentualnej aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.


Rozpoczęcie spotkań Smart Lab dla obszaru Pozyskiwania energii z odpadów