Zaproszenie do współpracy w ramach SPEO

Zaproszenie do współpracy w ramach SPEO

Instalacje termicznego przekształcania odpadów są ważnym elementem rynku energii w Europie. W Polsce nasza branża będzie rozwijać się coraz bardziej dynamicznie. Wiele samorządów, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i ciepłowniczych, zamierza inwestować w budowę elektrociepłowni zasilanych odpadami. Zapraszamy więc do współpracy w ramach Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów.

Rozpoczęcie spotkań Smart Lab dla obszaru Pozyskiwania energii z odpadów

Rozpoczęcie spotkań Smart Lab dla obszaru Pozyskiwania energii z odpadów

3 listopada 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie Smart Lab w obszarze Pozyskiwania energii z odpadów. Wnioski ze spotkań Smart Lab mają doprowadzić do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap.Dokument przedstawiać będzie przekrojowo obszar Pozyskiwania energii z odpadów opisując takie aspekty jak m.in. analiza rynku globalnego oraz krajowego. Ekspertyza wskaże także nisze technologiczne i rozwojowe w tym obszarze w Polsce oraz będzie zawierać rekomendacje co do ewentualnej aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.