Seminarium: Eksploatacja zakładów TPOK

Seminarium: Eksploatacja zakładów TPOK

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z Wydawnictwem „Nowa Energia” przy VII Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2022 r. w Szczecinie (Silver Hotel, Rondo Hermana Hakena, 70-001 Szczecin).

Proponowany program Walnego Zebrania Członków znajdą Państwo po zalogowaniu się do Strefy Członków SPEO.


Seminarium: Eksploatacja zakładów TPOK