Opinia SPEO w sprawie zmian w Dyrektywie RED

Opinia SPEO w sprawie zmian w Dyrektywie RED

8 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie przesłało pismo do Ministerstwa Klimatu, przygotowane przez przedstawicieli KHK S.A., dotyczące zmian w Dyrektywie PE i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Pismo do pobrania poniżej.


Opinia SPEO w sprawie zmian w Dyrektywie RED