Spotkanie Przewodniczącej SPEO z Martą Gurin z CEWEP

Spotkanie Przewodniczącej SPEO z Martą Gurin z CEWEP

Marta Gurin, Kierownik ds. Polityki i Technologii Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP) spotkała się we wtorek z Aliną Pisiecką, Przewodniczącą Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. Wizyta odbyła się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

CEWEP jest organizacją zrzeszającą krajowe stowarzyszenia producentów energii z odpadów. SPEO jest członkiem tej europejskiej organizacji od 7 lutego 2017 r.

W spotkaniu z ramienia SPEO udział wzięli także Radca Prawny dr hab. Artur Modrzejewski i Kierownik Biura Stowarzyszenia Grzegorz Kurbat.  Omówiono sytuację prawną instalacji produkujących energię pochodzącą ze spalania odpadów komunalnych oraz szanse i zagrożenia płynące z ostatnich propozycji legislacyjnych w obrębie prawodawstwa Unii Europejskiej i w Polsce.

Obecnie w Unii Europejskiej trwa dyskusja nad włączeniem instalacji termicznego przekształcania odpadów do systemu EU ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Procedowana jest również rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, która ma na nowo zdefiniować m.in. czy energia z odpadów może być kwalifikowana jako ciepło odpadowe. CEWEP zaangażowane jest również w prace nad zmianą dyrektywy odpadowej, która ma określić m.in. jaka ma być pozycja termicznego unieszkodliwiania odpadów w europejskiej gospodarce odpadami.

Rozmawiano też o dalszej współpracy oraz możliwościach jeszcze większego niż dotychczas udziału przedstawicieli Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów w pracach CEWEP.

Podczas wizyty Pani Marta Gurin miała okazję zwiedzenia ZUOK w Białymstoku, który jest jedną z dziewięciu instalacji termicznego przekształcania aktualnie działających w Polsce.  Gościa z Brukseli oprowadzali po zakładzie Przewodnicząca SPEO Alina Pisiecka, będąca jednocześnie Wiceprezesem P.U.H.P.LECH w Białymstoku oraz Konrad Godebski, Dyrektor ZUOK w Białymstoku.

ZUOK w Białymstoku został oddany do użytku 31 grudnia 2015 r. Instalacja ma wydajność do 120 tysięcy ton odpadów rocznie. Trafiają tu przede wszystkim zmieszane odpady komunalne z Białegostoku i 9 gmin Aglomeracji Białostockiej oraz odpady stanowiące frakcję energetyczną pozostałą po sortowaniu selektywnie zebranych surowców. Zakład produkuje rocznie ok. 50 tys. MWh energii elektrycznej i 350 tys. GJ ciepła systemowego, które trafia do mieszkańców Białegostoku.


Spotkanie Przewodniczącej SPEO z Martą Gurin z CEWEP