Walne Zgromadzenie CEWEP w Krakowie

Walne Zgromadzenie CEWEP w Krakowie

W Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) , w którym udział wzięli przedstawiciele 18 europejskich krajów. Członkiem CEWEP jest również Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 11 października 2022 r., omówiono aktualne zmiany w polityce i strategii Unii Europejskiej gospodarki odpadami, a także wymieniono osiągnięcia w krajowych politykach dotyczące zakładów termicznego przekształcania odpadów. Przedstawiono również założenia, jak powinien funkcjonować zharmonizowany system zbierania odpadów.
Podczas spotkania symbolicznie uczczono 20-lecie istnienia organizacji.

Uczestnicy mieli okazję odwiedzić Ekospalarnię Kraków, której właścicielem jest Krakowski Holding Komunalny, członek SPEO.


Walne Zgromadzenie CEWEP w Krakowie