Ponowne sortowanie odpadów zmieszanych nie ma uzasadnienia

Ponowne sortowanie odpadów zmieszanych nie ma uzasadnienia

SPEO wyraża krytyczną opinię dotyczącą pomysłu wprowadzenia obowiązku sortowania odpadów zmieszanych zanim trafią one do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Stanowisko w tej sprawie zostało skierowane 4 listopada do Minister Klimatu i Środowiska.

Aktualnie na poziomie Unii Europejskiej trwają negocjacje międzyinstytucjonalne, dotyczące zmiany Dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (tzw. Dyrektywy RED), mające na celu nałożenie na prowadzących ITPOK obowiązek ponownego sortowania odpadów zmieszanych przed spaleniem.

PONOWNA SEGREGACJA BEZ KORZYŚCI ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów, że nie ma żadnych korzyści środowiskowych ani ekonomicznych z proponowanej konieczności ponownego ich sortowania przed przekazaniem do procesu odzysku. Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych odzyskują energię z odpadów resztkowych, które nie nadają się do recyklingu i które stanowią pozostałości po segregacji u źródła oraz recyklingu.

Naszym zdaniem segregacja u źródła, która została uregulowana w art. 3 Dyrektywy RED, jest jedną z najważniejszych operacji łańcucha gospodarowania odpadami i stanowi decydujący wysiłek w zapewnieniu wysokiej jakości recyklingu. Instalacja ponownego sortowania odpadów zmieszanych nie może jej zastąpić i nigdy nie będzie tak skuteczna, jak bezpośredni udział mieszkańców segregujących odpady u źródła. Po zmieszaniu odpadów jest już za późno na wysokiej jakości recykling. W porównaniu z segregacją u źródła, potencjał zanieczyszczenia jest bardzo wysoki, a wskaźnik recyklingu jest stosunkowo niski.

MIESZKAŃCY PRZESTANĄ SEGREGOWAĆ ODPADY

Ponadto, sortowanie po powstaniu odpadów zmieszanych nie zapewnia żadnych możliwości edukacyjnych. Efekt może być wręcz przeciwny gdyż konsumenci wiedząc, że zmieszane odpady komunalne będą jeszcze poddane sortowaniu przestaną prowadzić segregację u źródła.

SPEO zwraca się do Minister Klimatu i Środowiska, by w toku prac nad przeglądem dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii uwzględniono nasze uwagi i prosimy o nie popieranie tej poprawki Parlamentu Europejskiego w stanowisku Rady.

Pełna treść stanowiska SPEO w tej sprawie do pobrania poniżej.


Ponowne sortowanie odpadów zmieszanych nie ma uzasadnienia