SPEO na Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów w Gdańsk

SPEO na Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów w Gdańsk

W Gdańsku odbyła się Konferencja “Termiczne przekształcanie odpadów – Odzysk energii”, zorganizowana przez firmę Abrys. Podczas pierwszej sesji Przewodnicząca SPEO Alina Pisiecka przedstawiła informację na temat wpływu aktualnych zmian prawnych i gospodarczych na działalność obecnie funkcjonujących instalacji oraz działań Stowarzyszenia w tym zakresie.

Przewodnicząca SPEO Alina Pisiecka była również członkiem Rady Programowej Konferencji, która odbyła się w dniach 22-24 listopada 2022 r.

W debacie branżowej wziął udział Członek Zarządu SPEO Andrzej Pudło i przedstawiciele innych firm należących do SPEO: Sławomir Kiszkurno (Port Czystej Energii Gdańsk) i Szymon Cegielski (PreZero Zielona Energia Poznań).

Podczas Konferencji odbyły się również prezentacje przedstawicieli innych ITPOK tworzących SPEO:
– Jak przeprowadzić rozbudowę instalacji oraz zwiększyć jej moc siedmiokrotnie? – Zdzisław Gawlik, Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie
– Plany modernizacji oraz zwiększenia przepustowości Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie – Wojciech Wróbel, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
– Budowa Portu Czystej Energii w Gdańsku szansą dla mieszkańców i środowiska – Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii
– ITPOK – pomiary emisji do powietrza: nadzór, kontrola, wyniki – Robert Leszczyński, Monika Szulc, PreZero Zielona Energia

W trzecim dniu Konferencji, uczestnicy zwiedzali budowaną instalację Port Czystej Energii w Gdańsku.

W trakcie spotkania poruszone zostały najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in: wpływ European Green Deal oraz pakietu Fit For 55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE), perspektywy budowy w Polsce, kolejnych lokalnych IOE oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji, możliwości dofinansowania ze środków krajowych, uwarunkowania technologiczne oraz akceptacja społeczna budowy nowych instalacji z uwzględnieniem 6-cio letnich już doświadczeń eksploatacyjnych funkcjonujących IOE, techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami, modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania wysokokalorycznej frakcji odpadów czy nowy image IOE, jako źródeł zielonej energii, zielonego wodoru i negatywnej emisji CO2. Konferencja jest organizowana w czasie, gdy z jednej strony pojawiają się perspektywy budowy w Polsce kilkunastu nowych IOE, a z drugiej strony Komisja Europejska poprzez akt delegowany zwany Taksonomią stawia takie instalacje na cenzurowanym a Parlament Europejski wskazuje na konieczność objęcia regulacjami ETS.

Zdjęcia: Abrys dla środowiska (www.abrys.pl)


SPEO na Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów w Gdańsk