Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów w Gdańsku

Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów w Gdańsku

Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów – Odzysk Energii odbędzie się 22-24 listopada 2022 r. w Gdańsku. Przewodnicząca SPEO Alina Pisiecka jest członkiem Rady Programowej tego wydarzenia.

W trakcie spotkania, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in: wpływ European Green Deal oraz pakietu Fit For 55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE), perspektywy budowy w Polsce, kolejnych lokalnych IOE oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji, możliwości dofinansowania ze środków krajowych, uwarunkowania technologiczne oraz akceptacja społeczna budowy nowych instalacji z uwzględnieniem 6-cio letnich już doświadczeń eksploatacyjnych funkcjonujących IOE, techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami, modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania wysokokalorycznej frakcji odpadów czy nowy image IOE, jako źródeł zielonej energii, zielonego wodoru i negatywnej emisji CO2. Konferencja jest organizowana w czasie, gdy z jednej strony pojawiają się perspektywy budowy w Polsce kilkunastu nowych IOE, a z drugiej strony Komisja Europejska poprzez akt delegowany zwany Taksonomią stawia takie instalacje na cenzurowanym a Parlament Europejski wskazuje na konieczność objęcia regulacjami ETS. Organizatorem Konferencji jest Abrys.

Podczas Konferencji Przewodnicząca SPEO Alina Pisiecka wystąpi z prezentacją na temat “Wpływ aktualnych uwarunkowań prawnych i gospodarczych na działalność obecnie funkcjonujących instalacji”.

Więcej na temat konferencji: https://termiczne.abrys.pl/


Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów w Gdańsku