Zapowiedź Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych

Zapowiedź Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów zaprasza do udziału w XV Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych, która odbędzie się w dniach 20-22 lutego 2023 w Rzeszowie. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Celem Konferencji jest zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Zakres tematyczny Konferencji obejmować będzie:
• bieżący stan realizacji projektów TPOK,
• realizacja mniejszych ITPOK – planowane projekty, formuła PPP – kolejne realizacje i doświadczenia,
• certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK,
• instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin,
• technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK,
• odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni – wykwalifikowana kadra.

SPEO będzie reprezentowane podczas Konferencji przez dr hab. Artura Modrzejewskiego, który będzie prelegentem oraz moderatorem jednego z paneli dyskusyjnych.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Wydawnictwa Nowa Energia https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2023/


Zapowiedź Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych