SPEO na Seminarium Eksploatacja zakładów TPOK w Białymstoku

SPEO na Seminarium Eksploatacja zakładów TPOK w Białymstoku

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów zostało zaproszone do współpracy i udziału w VIII Seminarium “Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 20-22 czewrca 2023 r. w Białymstoku. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Celem Seminarium jest wymiana doświadczeń w zakresie utrzymania ruchu w Instalacjach TPOK:
– planowane remonty,
– zagospodarowanie żużli, popiołów i innych odpadów poprocesowych,
– funkcjonowanie IOS,
– pomiary emisji,
– BHP i P.POŻ,
– innowacje i wdrożenia wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych,
– funkcjonowanie służb Utrzymania Ruchu w instalacjach TPOK.

W Seminarium udział wezmą użytkownicy oraz przyszli użytkownicy instalacji TPOK, dostawcy technologii oraz firmy oferujące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów, przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych – przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych (przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK) oraz jednostki naukowe i badawcze, zajmujące się tematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych i paliw alternatywnych.

Seminarium to platforma wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Radca prawny SPEO dr hab. Artur Modrzejewski podczas Seminarium wygłosi referat „Kontrola ITPOK przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska – aspekty procesowe i praktyczne”. Nie zabraknie również prezentacji przedstawicieli przedsiębiorstw będących członkami SPEO.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Wydawnictwa Nowa Energia https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2023/


SPEO na Seminarium Eksploatacja zakładów TPOK w Białymstoku