Walne Zebranie Członków wybrało Zarząd SPEO na nową kadencję

Walne Zebranie Członków wybrało Zarząd SPEO na nową kadencję

Walne Zebranie Członków wybrało dziś Zarząd Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów na kolejną kadencje w latach 2023-2027. Przewodniczącą Zarządu SPEO na kolejną kadencję została Alina Pisiecka.

20 czerwca 2023 r. w Białymstoku odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków SPEO. Podczas obrad podjęto uchwały m.in. w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2022
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2022
– udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2022
– udzielenia absolutorium Zarządowi za rok obrotowy 2022
– przyjęcia budżetu Stowarzyszenia na rok obrotowy 2023.

Podczas tegorocznego Walnego Zebrania odbyły się też wybory Zarządu Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję na lata 2023-2027. W tajnych wyborach członkami Zarządu zostali wybrani:
– Andrzej Drewniak – MZGOK Konin
– Tomasz Gulczewski – ProNatura Bydgoszcz
– Katarzyna Kruszka-Pytlik – Miasto Poznań
– Alina Pisiecka – PUHP LECH w Białymstoku
– Konrad Nowak – MPEC Olsztyn
– Andrzej Pudło – Fortum Heat and Power
– Jakub Bator – Krakowski Holding Komunalny w Krakowie.

Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
– Anna Litwinowicz-Krakus – Fortum Heat and Power
– Łukasz Musieliński – Miasto Poznań
– Sławomir Kiszkurno – Port Czystej Energii w Gdańsku.

Po zakończeniu Walnego Zebrania odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowej kadencji, na którym Zarząd się ukonstytuował wybierając na Przewodniczącą Zarządu Alinę Pisiecką, Wiceprezes Zarządu PUHP LECH w Białymstoku.


Walne Zebranie Członków wybrało Zarząd SPEO na nową kadencję