Seminarium Eksploatacja zakładów TPOK w Białymstoku pod patronatem SPEO

Seminarium Eksploatacja zakładów TPOK w Białymstoku pod patronatem SPEO

W Białymstoku odbyło Seminarium “Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, którego Partnerem było Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów. Konferencję organizowaną przez Wydawnictwo Nowa Energia otworzyła Przewodnicząca SPEO Alina Pisiecka. Nie zabrakło też prezentacji przygotowanych przez pracowników zakładów ITPOK należących do naszego stowarzyszenia.

Seminarium odbyło się w Hotelu Ibis Styles w Białymstoku w dniach 20-22 czerwca 2023 r. Radca Prawny Stowarzyszenia dr hab. Artur Modrzejewski poprowadził wykład rozpoczynający seminarium pt. “Kontrola ITPOK przez WIOŚ”.

W eksperckim panelu dyskusyjnym na temat wyzwań technicznych zakładów TPOK w Polsce wzięli udział:
– Tomasz Gulczewski, Dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
– Bartosz Jankowski, Kierownik Projektu WTE, Veolia Energia Polska S.A.
– Michał Stefanowicz, Prezes Zarządu PUHP „LECH” Sp. z o.o.
– Dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. ITPE, Sekretarz Naukowy, INSTYTUT TECHNOLOGII PALIW I ENERGII
– Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
– Wojciech Wróbel, Dyrektor ZTPO, Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

W trakcie konferencji pracownicy zakładów ITPOK należących do SPEO poprowadzili też prezentacje na temat:
– Zakład Odzysku Energii w Łodzi – status projektu – Andrzej Piotrowski, Dyrektor ds. Rozwoju – Linia Biznesowa Odpady, Veolia Energia Polska S.A.
– Rola Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w kontekście kryzysu energetycznego – doświadczenia Miasta Poznania – Łukasz Musieliński, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Infrastruktury Technicznej, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Poznania
– Sezon remontowy 2023 w MZGOK Sp. z o.o. w pełni – Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
– Zrealizowane procesy optymalizacyjne zwiększające efektywność oraz planowane inwestycje w tym zakresie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku – Emilian Sańko-Sawczenko, Kierownik Działu Eksploatacji, PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku
– Doświadczenia z prac utrzymania ruchu w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku – Marek Buzon, Kierownik Działu Utrzymania Ruchu ZUOK w Białymstoku, PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku
– Jak zwiększyć produkcję bez zwiększania emisji do środowiska – rozwiązanie stosowane w ZTPO Kraków – Jarosław Kołodziejczyk, Dyrektor Jednostki Realizującej Projekty Energetyczne, Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
– ITPOK pomiary emisji do powietrza; nadzór, wyniki, planowane zmiany – Monika Szulc, Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej, PreZero Polska Sp. z o.o. – ITPOK w Poznaniu
Oddziaływanie ZUOK Białystok na środowisko – podsumowanie dotychczasowych badań środowiskowych – Ilona Szewko, Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Laboratorium ZUOK w Białymstoku, PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Ostatnim akcentem seminarium była wycieczka techniczna uczestników do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku zarządzanego przez spółkę PUHP LECH.


Seminarium Eksploatacja zakładów TPOK w Białymstoku pod patronatem SPEO