Postulaty SPEO podczas Konferencji Nowej Energii w Olsztynie

Postulaty SPEO podczas Konferencji Nowej Energii w Olsztynie

Podczas Konferencji “Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych” Przewodnicząca SPEO Alina Pisiecka wystąpi z prezentacją “Postulaty SPEO dot. wprowadzenia zmian prawnych optymalizujących funkcjonowanie ITPOKów”.

XVI Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych odbędzie się 20-22 lutego 2024 r. w Olsztynie. Jej celem Konferencji jest zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Organizatorem konferencji jest Wydawnictwo „Nowa Energia”. Partnerem zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie (Członek SPEO) Współpracę podjęło też nasze Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów. Podczas wykładów odbędzie się prezentacja Przewodniczącej SPEO Aliny Pisieckiej na temat roli stowarzyszenia oraz nowych obowiązków prawnych, jakie w najbliższym czasie dotkną ITPOKi w Polsce.

Szczegóły dotyczące konferencji: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2024/


Postulaty SPEO podczas Konferencji Nowej Energii w Olsztynie