Przedstawiciele SPEO na konferencji TPOK w Olsztynie (wideo)

Przedstawiciele SPEO na konferencji TPOK w Olsztynie (wideo)

Konferencja “Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych” odbyła się w 20-22 lutego 2024 r w Olsztynie. W wydarzeniu organizowanym przez wydawnictwo Nowa Energia wzięła liczna reprezentacja członków oraz firm będących członkami SPEO.

W pierwszym dniu tego wydarzenia wystąpiła Przewodnicząca Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów SPEO Alina Pisiecka z prezentacją “Postulaty SPEO dot. wprowadzenia zmian prawnych optymalizujących funkcjonowanie ITPOKów”.

W panelu dyskusyjnym na temat wyzwań dla funkcjonujących ITPOK w Polsce, który odbył się w pierwszym dniu Konferencji, wzięli udział głównie członkowie SPEO:
– Przewodnicząca SPEO Alina Pisiecka (jednocześnie Wiceprezes PUHP LECH Spółka z o.o.)
– Tomasz Gulczewski (Dyrektor ZTPOK w Bydgoszczy, ProNatura Bydgoszcz)
– Konrad Nowak (Prezes Zarządu MPEC Olsztyn)
– Elżbieta Streker-Dembińska (Dyrektor Techniczny MZGOK Sp. z oo w Koninie)
– Wojciech Wróbel (Dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie).

W debacie uczestniczył też dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii. Dyskusję prowadził Radca Prawny Maciej Kiełbus.

W drugim dniu Konferencji w panelu dyskusyjnym na temat nowych inwestycji w branzy ITPOK wzięli udział m.in.:
– Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu, PORT CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o.
– Andrzej Piotrowski, Dyrektor ds. Rozwoju Linii Biznesowej Odpady, Veolia Energia Polska S.A.
– Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA Sp. z o.o.

W trakcie Konferencji wystąpili też inni członkowie SPEO z prezentacjami na temat:
– Formuła PPP jako sposób finasowania przedsięwzięć publicznych – Lidia Warnel, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
– Status projektu budowy Zakładu Odzysku Energii w Łodzi – Andrzej Piotrowski, Dyrektor ds. Rozwoju Linii Biznesowej Odpady, Veolia Energia Polska S.A.
– Wyzwania technologiczno-środowiskowe po 8 latach eksploatacji ZTUOK w Koninie – Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
– Żużle – uboczne produkty spalania pochodzące z instalacji do termicznego przekształcania odpadów – Emilian Sańko-Sawczenko, Kierownik Działu Eksploatacji, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku
– Czy ciepło z odpadów jest ciepłem odpadowym? Nowe tendencje w Europie – Bartosz Jankowski, Kierownik Projektu WtE, Veolia Energia Polska S.A.
– ITPO Olsztyn. Doświadczenie dla udanego projektu PPP – Javier Loza Lozano, Dyrektor, Urbaser Olsztyn Sp. z o.o.
– Leroux & Lotz – Synergia doświadczenia i doskonałości inżynieryjnej na przykładzie elektrociepłowni na RDF « BIOSYNERGIE » (43 MW, 12 Mg/godz.) oraz początki Sztucznej Inteligencji w eksploatacji – Andrzej Bednarz, Dyrektor Projektów, LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES
– Wyzwania związane z funkcjonowaniem ITPOE w trakcie prowadzenia zabudowy II linii technologicznej w Rzeszowie – Grzegorz Wnuk, Dyrektor Techniczny, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
– Rola ITPO w transformacji energetycznej Olsztyna – Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA Sp. z o.o.

Współgospodarzem konferencji był członek wspierający naszego stowarzyszenia MPEC Olsztyn.


Przedstawiciele SPEO na konferencji TPOK w Olsztynie (wideo)