Eksploatacja zakładów TPOK. Seminarium z udziałem SPEO.

Eksploatacja zakładów TPOK. Seminarium z udziałem SPEO.

IX Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia” odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2024 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Współpracę przy organizacji wydarzenia podjęło Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów.

Organizatorem Seminarium jest Wydawnictwo „Nowa Energia”, a Partnerem tegorocznej Port Czystej Energii Sp. z o.o. – jeden z członków SPEO. Stowarzyszenie podjęło również współpracę przy organizacji wydarzenia.

Celem Seminarium jest wymiana doświadczeń w zakresie utrzymania ruchu w Instalacjach TPOK:
– planowane remonty,
– zagospodarowanie żużli, popiołów i innych odpadów poprocesowych,
– funkcjonowanie IOS,
– pomiary emisji,
– BHP i P.POŻ,
– innowacje i wdrożenia wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych,
– funkcjonowanie służb Utrzymania Ruchu w instalacjach TPOK.

W Seminarium udział wezmą użytkownicy oraz przyszli użytkownicy instalacji TPOK, dostawcy technologii oraz firmy oferujące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów, przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych – przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych (przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK) oraz jednostki naukowe i badawcze, zajmujące się tematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych i paliw alternatywnych.

Seminarium to platforma wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Więcej informacji na temat Seminarium na stronie internetowej: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2024/


Eksploatacja zakładów TPOK. Seminarium z udziałem SPEO.