Seminarium Eksploatacja zakładów TPOK z udziałem SPEO

Seminarium Eksploatacja zakładów TPOK z udziałem SPEO

Członkowie SPEO wzięli udział w IX Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia” , które odbyło się 18-20 czerwca 2024 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Organizatorem Seminarium było Wydawnictwo „Nowa Energia”, a Partnerem tegorocznej Port Czystej Energii Sp. z o.o. – jeden z członków SPEO. Stowarzyszenie podjęło również współpracę przy organizacji wydarzenia.

Członkowie SPEO wystąpili w wydarzeniu z prezentacjami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw, które reprezentują. Wzięli udział także w Panelu Dyskusyjnym pt. „Wyzwania techniczne dla zakładów TPOK w Polsce”, które moderował prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej.

Głos w Dyskusji: Jarosław Sałamacha, Członek Zarządu / Board Member / Project Director / Chief Technical Officer (CTO), DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA Sp. z o.o.; Dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Szymon Cegielski, Dyrektor Zakładu ITPOK w Poznaniu, PreZero Polska Sp. z o.o.; Tomasz Gulczewski, Dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.; Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; Krzysztof Karolczyk, Manager ds. Rozwoju Projektów, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie; Wojciech Wróbel, Dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie oraz Désiré BEN-DAHAN, International Development Director, Groupe Paprec – Paprec Energies Gdańsk Sp. z o.o.

Obszerna relacja z Seminarium znajduje się na stronie internetowej organizatora – Wydawnictwa Nowa Energia: O EKSPLOATACJI ZAKŁADÓW TPOK W GDAŃSKU >>


Seminarium Eksploatacja zakładów TPOK z udziałem SPEO