Spotkanie SPEO i KIGO z Wiceprezesem NFOŚiGW Pawłem Augustynem

Spotkanie SPEO i KIGO z Wiceprezesem NFOŚiGW Pawłem Augustynem

Paweł Augustyn, Zastępca Prezesa NFOŚ spotkał się dziś z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarki Odpadami i Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów.

Stowarzyszenie było reprezentowane przez Przewodniczącą SPEO Alinę Pisiecką, Członka Zarządu Jakuba Batora, Radcę Prawnego Artura Modrzejewskiego i Sławomira Kiszkurno. Na czele reprezentacji wystąpił Prezes Tomasz Uciński. Podczas spotkania omówiono kluczowe tematy dotyczące branży odpadowej w Polsce.

Nasi przedstawiciele mówili o konieczności uznania za ciepło odpadowe energii cieplnej produkowanej w instalacjach termicznego przekształcania odpadów. Nasze postulaty już wcześniej wysłaliśmy do Minister Klimatu i Środowiska, o czym informowaliśmy naszej stronie internetowej TUTAJ

Poruszano też problematykę wdrożenia systemu kaucyjnego na butelki z tworzyw sztucznych oraz uproszczenia procedowania decyzji administracyjnych dotyczących uruchamiania i funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów.

Wiceprezes NFOŚiGW przedstawił informację o warunkach i możliwościach dofinansowania inwestycji z branży odpadowej, w tym nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów, które maja powstać w Polsce. Zapowiedział też kontynuację dialogu z organizacjami branżowymi biorącymi udział w tym spotkaniu.


Spotkanie SPEO i KIGO z Wiceprezesem NFOŚiGW Pawłem Augustynem