SPEO na Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów w Rzeszowie

SPEO na Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów w Rzeszowie

W Rzeszowie odbyła się w tym tygodniu XV Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych organizowana przez Wydawnictwo Nowa Energia. Patronem wydarzenia było Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów. Członkowie SPEO licznie uczestniczyli w wykładach i panelu dyskusyjnym.

Celem Konferencji zorganizowanej przez Wydawnictwo Nowa Energia było zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii. Konferencja odbywała się 20-22 lutego 2023 r. w Hotelu Rzeszów.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował tematykę:
– bieżący stan realizacji projektów TPOK
– realizacja mniejszych ITPOK – planowane projekty, formuła PPP – kolejne realizacje i doświadczenia,
– certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK,
– instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin,
– technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK,
– odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni – wykwalifikowana kadra.

Moderatorem pierwszego panelu był radca prawny Dr hab. Artur Modrzejewski, który reprezentuje SPEO. Podczas Konferencji wystąpił także z prezentacją na temat “Czy obecne rozwiązania prawne sprzyjają realizacji instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”.

W tej samej części Konferencji wystąpiła Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z prezentacją „Zarządzanie środowiskowe w świetle wymagań konkluzji BAT”.

Członkowie SPEO wystąpili także z innymi referatami:
– Drugie życie spalarni, czyli od termicznego przekształcania do procesu odzysku materiałowego – Krzysztof Karolczyk, Project Development Manager; Andrzej Pudło, Krajowy Manager ds. Gospodarki Paliwowej, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
– Bieżące wyzwania związane z funkcjonowaniem ITPOE w Rzeszowie oraz rozbudowa o drugą linię technologiczną ITPOE – Tadeusz Kępski, Dyrektor Oddziału Rzeszów, PGE Energia Ciepła SA
– Remonty i Inwestycje w Zakładzie Termicznego Przekształcania w Krakowie – Wojciech Wróbel, Dyrektor ZTPO, Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
– Odwołania od decyzji administracyjnych i ich wpływ na projekt inwestycyjny – na przykładzie realizacji Zakładu Odzysku Energii w Łodzi – Andrzej Piotrowski, Kierownik Projektu WtE, Veolia Energia Polska S.A.

Członkowie SPEO wzięli także udział w panelu dyskusyjnym „Nowe wyzwania dla funkcjonujących ITPOK w Polsce”, którego moderatorem był dr hab. Artur Modrzejewski. W dyskusji wzięli udział sami członkowie SPEO:
– Jakub Bator, Członek Zarządu, Dyrektor Ekospalarni, Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie
– Andrzej Pudło, Krajowy Manager ds. Gospodarki Paliwowej, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
– Emilian Sańko-Sawczenko, Kierownik Działu Eksploatacji, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o.
– Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.|
– Monika Wesołowska, Specjalista ds. Gospodarki Odpadami, PGE Energia Ciepła SA – Oddział Rzeszów.

W drugim dniu konferencji, w panelu dyskusyjnym „Rozwój branży TPOK – nowe inwestycje”, również nie zabrakło członków SPEO. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się:
– Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu, PORT CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o.
– Andrzej Piotrowski (przedstawiciel członka wspierającego), Kierownik Projektu WtE, Veolia Energia Polska S.A.


SPEO na Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów w Rzeszowie