Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami pod patronatem SPEO

Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami pod patronatem SPEO

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów objęło patronatem V Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami, które odbędzie się w dniach 6-8 września 2023 r. w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia jest Gdańska Fundacja Wody wspólnie z Miastem Gdańsk oraz Port Czystej Energii Gdańsku, który jest członkiem naszego stowarzyszenia.

Tradycyjnie już także i w tym roku na początku września specjaliści z branży odpadowej spotkają się w Gdańsku Sobieszewie podczas Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami. Wydarzenie jest kontynuacją rozpoczętej w 2018 roku inicjatywy spotkań przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych, instytucji państwowych, środowiska akademickiego, organizacji i firm działających w sektorze gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Tegoroczne Forum rozpocznie wyjazd studyjny. Zainteresowani uczestnicy będą mogli zobaczyć zmodernizowaną sortownię w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku oraz postęp prac na terenie budowy gdańskiego Portu Czystej Energii.

Podczas Forum omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. szczelności systemów GOK (Gospodarki Odpadami Komunalnymi) i kontroli instalacji GOK. Jeden z paneli poświęcony też będzie recyklingowi w Polsce.
Forum odbędzie się w dniach 6-8 września 2023 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Organizatorami wydarzenia jest Gdańska Fundacja Wody oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W Radzie Programowej Forum zasiadają: prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy; Maciej Kiełbus – Dr Krystian Ziemski & Partners, Kancelaria Prawna SP.K. ; Olga Goitowska- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku; Sławomir Kiszkurno – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Gospodarki Cyrkularnej, Prezes Zarządu spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o.; dr hab. inż. Jacek Gębicki – prof. PG, Kierownik Katedry i Dyrektor Centrum Technologii Wodorowych Politechnik Gdańskiej.

> (opens in a new tab)” rel=”noreferrer noopener” class=”ek-link”>Strona internetowa V Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami >>


Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami pod patronatem SPEO