16 listopada zapraszamy na webinar CEWEP

16 listopada zapraszamy na webinar CEWEP

Webinar na temat funkcjonowania monospalarni osadów ściekowych organizuje 16 listopada 2023 r. CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), którego członkiem jest Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów.

Od 2024 r. CEWEP, Konfederacja Operatorów Europejskich Zakładów Przetwarzania Odpadów na Energię, otwiera swoje członkostwo dla monospalarni osadów ściekowych.

Od ponad 20 lat CEWEP śledzi i uczestniczy w europejskich procesach legislacyjnych związanych z gospodarką odpadami. Ze względu na liczne synergie z sektorem spalania odpadów komunalnych, CEWEP pragnie zaprosić do stowarzyszenia obecnych i przyszłych operatorów monospalarni osadów ściekowych.

W związku z tym CEWEP organizuje w czwartek 16 listopada 2023 r. w godzinach 14.00-15.15 webinarium, podczas którego omówione zostaną ramy prawne jednospalania osadów ściekowych oraz możliwości odzysku fosforu z popiołów monospalania. Dodatkowo niektórzy operatorzy podzielą się praktycznym doświadczeniem i będzie wiele okazji do zadawania CEWEP pytań dotyczących członkostwa. Aby wziąć udział w spotkaniu należy dokonać rejestracji na stronie webinaru. Link do strony znajduje się poniżej:

> (opens in a new tab)” rel=”noreferrer noopener” class=”ek-link”>Rejestracja uczestników webinaru CEWEP >>


16 listopada zapraszamy na webinar CEWEP